EESO III. skupina Raznolikost Evrope- newsletter 1 - januar 2019

 

Skupina Raznolikost Evrope – pregled dela v letu 2018 in načrti za leto 2019

Leto 2018 je bilo leto prenove, ki sta ga zaznamovali izvolitev novega predsedstva ter sprememba imena in logotipa. Na novo smo opredelili vsebino in prednostne naloge skupine, povezane s temo raznolikosti.

Po prenovi EESO na polovici mandata aprila 2018 smo si v Odboru prizadevali ustvariti nove pobude. Tako smo lani organizirali pet tematskih konferenc z več kot 1000 zunanjimi udeleženci.

Poleg tega je skupina začela pripravljati oz. je izvedla pet študij ter je prosila za pripravo dveh mnenj na lastno pobudo. III. skupina je začela pripravljati študijo Družbe zunaj velemest: razumevanje populizma in kako se organizacije civilne družbe spoprijemajo s populističnimi izzivi, ki je zelo pomembna za naše lanskoletno delo in bo vplivala tudi na naše dejavnosti v letu 2019.

V letu 2018 smo dosegli več vidnih rezultatov, med katerimi naj najprej omenimo pobude za približanje Evrope njenim regijam.

  • Naj omenimo še konferenco, ki smo jo organizirali v Feldkirchu v Avstriji na temo Ali sta gospodarski napredek in socialna stabilnost zdravilo za evroskepticizem?, in druge številne dogodke delovanja na lokalni ravni (going local), ki so jih pripravili člani, ter izjave predsednika III. skupine na prireditvah civilne družbe.
  • V letu 2018 smo obravnavali tudi najranljivejše skupine prebivalstva, zlasti na konferenci v Sofiji na temo Podpora ranljivim regijam in državljanom.
  • Sprejeli smo proaktiven pristop in obravnavali pomembne teme, med drugim populizem.
  • Pri posameznih članih III. skupine smo skušali doseči, da bi odgovorneje zagovarjali in spodbujali vrednote EU, ter pri tem uporabili izboljšano in dobro usklajeno komunikacijsko strategijo.
  • Nenazadnje smo leta 2018 uvedli nov pristop k delu III. skupine, in sicer smo se na dogodkih, ki jih je pripravila, osredotočili na horizontalne teme v skupnem interesu članov, kar je v nasprotju z dosedanjo prakso, pri kateri smo obravnavali specifična področja politike.

Najuspešnejši primer tega horizontalnega pristopa je bil nedvomno naš prispevek k načrtu EESO do Sibiua in naprej. Pobudo je dala skupina Raznolikost Evrope, ki je med organi Odbora prva organizirala izmenjavo zamisli o tej temi in pripravila pisni prispevek.

Brez dvoma lahko torej rečemo, da je skupina Raznolikost Evrope v letu 2018 konkretno prispevala k temu, da je EU postala preglednejša in razumljivejša za državljane ter da se je izboljšalo njeno upravljanje. S spremembo imena smo začrtali novo jasnejšo pot in sprejeli nove prednostne naloge, ki jih bomo v tem letu še naprej izvajali.

Leto 2019 bo na evropski ravni leto polno izzivov. Izvoljen bo novi Evropski parlament, končala se bodo pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, v Sibiuu bo potekal vrh o prihodnosti Evrope, svoj mandat pa bo nastopila tudi nova Evropska komisija. Kot predstavniki civilne družbe branimo demokracijo in pozitivno vplivamo na prihodnje programe EU ter imamo tako poglavitno vlogo pri zagotavljanju preglednejše in razumljivejše EU za državljane.

V letu 2019 bomo v okviru dejavnosti naše skupine najprej začeli razpravljati o trgovini, tj. o temi, kjer bomo sprejeli posebne cilje in oblikovali predloge, izrazili svoje pomisleke in se spoprijeli s številnimi izzivi. Februarja se bomo sestali v Belfastu, kjer bomo z našimi kolegi z Irske in iz Združenega kraljestva razpravljali o tem, kako bo izstop Združenega kraljestva iz EU vplival na civilno družbo. Ohranili bomo tesne stike s civilno družbo onkraj Rokavskega preliva tako med zadnjo fazo pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz EU kot v naših prihodnjih odnosih.

V prvih mesecih leta 2019 bomo okrepili obveščanje o priporočilih III. skupine glede vrha v Sibiuu, ki so bila sprejeta septembra 2018. Hkrati se bomo začeli pripravljati na pomemben dogodek na temo Evropa skupnih vrednot in civilna družba, ki je predviden maja v Bukarešti, takoj po vrhu v Sibiuu. Dogodek bo dopolnil ugotovitve študije z naslovom Iskanje novega soglasja o vrednotah civilne družbe in njihovem ocenjevanju, ki jo bomo letos začeli pripravljati.

Poleg tega bomo v letošnji komunikacijski strategiji poudarili osrednjo vlogo izobraževanja v boju proti širjenju populizma. Seveda ne smemo pozabiti, da je treba spodbujati gospodarsko rast in se boriti proti brezposelnosti in revščini. Te dejavnosti bo dopolnjevala naša študija z naslovom Mladi v EU: dojemanje, znanje in pričakovanja o Evropi, ki jo bomo objavili letos.

Skupina Raznolikost Evrope bo letos predstavila tudi številne nove pobude, kot sta pomemben dogodek o novih evropskih vzornikih za ženske in moške ter dogodek na Finskem o pomenu malih in srednjih podjetij na področju kmetijstva, turizma in okolja, ki sta predvidena v drugi polovici leta. Omeniti moramo tudi tri mnenja na lastno pobudo o trgovini in turizmu, prihodnji agendi EU za pravice invalidov in izzivih za družine v Evropi.

Predvsem moramo biti letos kos izzivom, s katerimi se soočamo kot neposredni člen med institucijami in državljani. Zavedamo se naše odgovornosti, da Evropi povrnemo zagon, obveščamo o koristih članstva v EU, branimo demokracijo in podpiramo dejavno civilno družbo. Ne pozabimo, da EU potrebuje ne le naše strokovno znanje, temveč tudi naše sodelovanje, saj bomo le tako zagotovili verodostojnost sedanjega in bodočega evropskega projekta. Pomagamo lahko k boljši Evropi, saj nam Evropa omogoča boljše življenje.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.