Povezovanje privatnih zavodov

Dejavnost povezovanja se je začela na pobudo Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PICa, ki je v letih 2000-2003 izvajal projekt “MrežaZZ”, sofinanciran s strani Službe vlade RS za evropske zadeve. V tem okviru je bilo za sodelovanje evidentiranih 86 zainteresiranih privatnih zavodov, ki so podpisali izjavo o nameri za sodelovanje ter opravljenih 5 srečanj privatnih zavodov. Določeni so bili tudi skupni cilji in dejavnosti. Po tem je sodelovanje zastalo.   

V letu 2008 je pobudo za sodelovanje obudil Inštitut Primus (več o dejavnosti na www.institut-primus.si). Po posvetovanjih z zainteresiranimi privatnimi zavodi je prišlo do odločitve o ustanovitvi SKUPa.

SKUP šteje za »privatni zavod« pravno osebo, ki je prostovoljno ustanovljena in deluje na podlagi zakona o zavodih, katere ustanovitelji so domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava.

V Sloveniji deluje cca. 1.600 privatnih zavodov.  

SKUP - skupnost privatnih zavodov.