Socialni inovatorji prihodnosti

Mladinski ceh vodi projekt "Socialni inovatorji prihodnosti", ki ga izvaja v partnerstvu z Kadis 2002 in SKUP.
 

Namen projekta je, da mladi osvojijo ključne kompetence socialnega podjetnika, razširijo socialni kapital in pridobijo znanja in veščine, da samostojno stopijo na pot uspešnega socialnega podjetnika.  

 

VSEBINE PROJEKTA

Pripravljamo inkubator socialnega podjetništva za mlade, ki bo poleg izobraževalnih modulov pomagal mladim socialnim podjetnikom tudi z vsemi podpornimi mehanizmi za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (mentorsko vodenje, prenos praktičnih znanj, uporaba prostorov in tehnične opreme, vodenje računovodstva.).
 

Mladi, ki še nikoli niso bili zaposleni in organizacije, ki se bodo prepoznale v konceptu socialnega podjetništva, bodo tako skozi inkubator socialnih inovacij in socialnega podjetništva "Socialni inovatorji prihodnosti" zanesljivo vstopili v svet socialnega podjetništva. V okviru inkubatorja jim bomo nudili vso tehnično podporo, prostore, opremo, računovodstvo. Mladim bomo omogočili brezplačna usposabljanja in vodenje skozi uradne postopke delovanja socialnih podjetij. Ob odločitvi za socialno podjetništvo pa bodo deležni najpomembnejšega, in sicer mentorstva in podpore pri iskanju odgovorov na izzive s katerimi se bodo srečevali - trženje produkta, storitve, pridobivanje investitorjev, financerjev, poznavanje davčnega, pravnega in računovodskega okolja, vstopa na trg in obstanek na trgu.
 

Ključni poudarki:
 

1. Kompetenčni model (socialnega) podjetnika in mapa osebne poklicne poti.

 

2. Modularna usposabljanja:
-  I.Ključne kompetence,
- II. Jaz, moja ideja in trg,
- III. Socialni podjetnik (vse kar moram vedeti o delovanju in umeščanju socialnih podjetij).
 

3. Priročnik za socialne podjetnike.
 

4. Inkubator socialnega podjetništva (prostori, oprema, podporne storitve, dan z menedžerjem).
 

5. Svetovanje, mentorstvo in informiranje.
 

6. Ves čas projekta:
- Promocija in širitev ideje socialnega podjetništva, samozaposlovanja, Socialnih inovatorjev prihodnosti,
- Prenos znanj iz tujine in mednarodna sodelovanja.


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.
 

DODATNE INFORMACIJE

* images/socialni_inovatorji_prihodnosti ok.ppt (ppt)

* spletna stran projekta (v izgradnji)

 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.