"Danes temelj- jutri steber" - spletna revija Združenja slovenskih ustanov - ZSU

ZSU predstavlja spletno revijo "Danes temelj – jutri steber", ki je dostopna na spletni strani http://revija.zsu.si/.

V reviji bodo vsakomesečno predstavili vsebine, s katerimi se srečujemo pri našem delu. Prostor pa bodo namenili tudi razmerju med fundacijami in nevladnimi organizacijami ter fundacijami in gospodarstvom ter javno upravo.

Ob tej priložnosti vabijo vse zainteresirane k sooblikovanju revije. Veseli bodo vaših predlogov in komentarjev. Še posebej pa vabijo fundacije, da predstavijo v reviji dobre prakse njihovega delovanja in tako pripomorejo h kvaliteti revije.

Za vaša vprašanja, komentarje pobude in prispevke so na voljo na urednistvo@revija.zsu.si.
 

Iz prve številke:


• UVODNIK - Zaupanje in poštenost: temeljni vrednoti družbe prihodnosti, Tomaž Bole

• KOMENTAR MESECA - Medijske afere nevladnih organizacij: nekritičnost novinarjev ali kaj drugega? Nataša Sukič

• OSREDNJI INTERVJU - »V tujini je vloga ustanov izjemnega pomena za razvoj in delovanje NVO«, intervju s Tino Divjak, višjo pravno svetovalko CNVOS, Tatjana Greif 

• KOLUMNA - Finančni mehanizmi nevladnega sektorja: Lokalne razvojne fundacije – fikcija ali realnost? Nataša Sukič

• FOKUS - Dobre prakse fundacij: Slovenska znanstvena fundacija
 

SKUP - skupnost privatnih zavodov.