EESO sporočilo št. 56

Na tem naslovu najdete 56. sporočilo o delu Evropskega ekonomsko socialnega odbora - EESO.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.