Prioritete poljskega predsedstva EU povezane s socialno ekonomijo

V okviru seje kategorije Socialne ekonomije, ki deluje znotraj Evropskega ekonomsko socialnega odbora - EESO so bile na seji v mesecu maju 2011 predstavljene prioritete poljskega predsedstva EU, ki so povezane s socialno ekonomijo.

Predstavitev najdete tu.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.