Dnevi socialne ekonomije

8. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2017

SKUP skupaj s ŠENT - Slovenskim združenjem za duševno zdravje že od leta 2009 letno organizira Dneve socialne ekonomije (DSE).

8. DSE so 7.12.2017 v prostorih Hiša Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana.

Spletna stran 8. DSE.

7. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2016

SKUP skupaj s ŠENT - Slovenskim združenjem za duševno zdravje že od leta 2009 letno organizira Dneve socialne ekonomije (DSE).

ŠENT in SKUP sta organizirala dne 12/13.10.2016 v prostorih GZS (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) 7. DSE.

Spletna stran 7. DSE.

6. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2015

6. DSE sta ŠENT in SKUP organizirala dne 22/23.10.2015 v prostorih GZS (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana) in se jih je udeležilo okrog 125 udeleženk in udeležencev.

Sklad 05 je moderiral okroglo mizo o financiranju družbenega podjetništva, v večernem delu predstavitev dobrih praks smo predstavili tudi Turizem z učinkom.

V okviru DSE je potekal tudi 4. Natečaj družbenih inovacij 2015 v obliki Kampa družbenih inovacij, ki ga je organiziralo društvo Mladinski ceh.

Informacije o 6. DSE ter zaključki so na voljo na spletni strani ŠENTa.

5. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2014

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje in SKUP – Skupnost privatnih zavodov sta v partnerstvu z ENSIE - European Network of Social Integration Enterprises in Zavodom RS za zaposlovanje, ki je bil soorganizator konference v okviru projekta SEA, od 22. do 24. oktobra organizirala že 5. dneve socialne ekonomije. Na otvoritvi, ki je potekala v sredo 22.10. je v imenu MDDSZ prisotne pozdravila državna sekretarka Martina Vuk. Poudarila je, da je socialno podjetništvo ena izmed oblik podjetništva, katere osnovni namen je družbena odgovornost. Po besedah sekretarke bo nadaljnjemu razvoju socialnega podjetništva naklonjen tudi operativni program za 2014-2020, ki je še v pripravi.

Udeleženci okrogle mize v okviru konference_foto arhiv ŠENT

Na letošnji konferenci so priznani predavatelji iz ZDA, Evrope in Slovenije spregovorili o socialnem podjetništvu v luči ameriških izkušenj, zaposlovanju v socialnih podjetjih, crowdfundingu oziroma množičnem financiranju, zadružništvu, podpornem okolju, Strasbourški deklaraciji, družbenem učinku socialne ekonomije, aktivnem državljanjstvu in opolnomočenju ranljivih skupin ter ostalih pomembnih temah za obstoječe in bodoče socialne podjetnike ter vse državljane.

Vodilna misel celotne konference je bila Socialno podjetništvo – prvi korak do vsevključujoče družbe. Vrednote vključujoče družbe kot strateški cilji in motivacijski dejavniki družbenega razvoja povezujejo ljudi v skupnost, ki s spoštovanjem različnosti zmore potencial raznolikosti izkoristiti tudi v smislu pretoka idej, znanja, napredka, družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Konferenca je bila sofinancirana tudi iz projekta SEA - Social Economy Agency, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Cilj projekta SEA je razvoj inovativnega sistema, ki bo ranljivim skupinam omogočal vključitev v delo preko aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju socialne ekonomije in skupnega sistema za socialno in delovno vključevanje. Operativni cilji so: ustanovitev čezmejne agencije za promocijo socialne ekonomije, oblikovanje mreže različnih storitev za vključevanje in ustanovitev novih zaposlitvenih področij za socialna podjetja na vključenem območju. Dosedanje delo in pomen projekta v okoliščinah, ki so se bistveno poslabšale od časa pričetka izvajanja projekta, je udeležencem predstavil vodilni parter projekta Lega delle Cooperative FVG, ki jo je zastopal gospod Fabrizio Valencic.

V sredo 22.10. ob 19:uri je v atriju Mestnega muzeja Ljubljana potekala tudi slavnostna izročitev Strasbourške deklaracije socialnega podjetništva s predlogi za njeno implementacijo v slovenskem prostoru in razglasitev zmagovalcev 3. natečaja za družbene inovacije 2014. Deklaracijo je državnemu sekretarju Tadeju Slapniku izročila Dolores Kores, predstavnica ekspertne skupine GECES.

Večerni dogodek se je zaključil s podelitvijo nagrad 3 natečaja družbenih inovacij. Na podlagi glasovanja udeležencev 5. Dnevov socialne ekonomije ter ocen komisija je med 10 finalisti zmaga pripadla Varni hiši Stigma z inovacijo "Več znanja, več poti". Več o tem na www.skup.si.

Oglejte si posnetek konference 5. Dnevi socialne ekonomije - new.livestream.com/zivo/5-DNEVI-SOCIALNE-EKONOMIJE

4. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2013

SKUP - Skupnost privatnih zavodov ter ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje so organizirali mednarodno konferenco "4. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2013", ki je potekala 22. in 23. oktobra 2013 v Ljubljani (prostori Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13).

Program konference 4. dnevi socialne ekonomije 2013

Prijavnica 4. dnevi socialne ekonomije 2013

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje in SKUP - Skupnost privatnih zavodov sta organizirala že 4. Dneve socialne ekonomije. Konferenca je potekala v torek 22. in sredo 23. 10. 2013 v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.(Posnetek konference si lahko ogledate preko te povezave - pri vakem posnetku kliknete na ikono v živo levo zgoraj nad sliko)

Namen konference je bil poudariti pomen socialnega podjetništva in širšega razumevanja tega področja za ustvarjanje novih delovnih mest, večjo aktivacijo in samoorganizacijo državljanov ter posledično večjo kvaliteto življenja.

Častni pokrovitelj konference je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Glavne teme, ki smo jih obravnavali so bile:

- evropski trendi socialne ekonomije

- socialna ekonomija in aktivno državljanstvo,

- kakovost v socialnem podjetju,

- ravnanje s človeškimi viri,

- trženje v soc. ekonomiji,

- socialna omrežja in socialna ekonomija,

- razpoložljiva finančna sredstva za pomoč soc. podjetnikom,

- predstavitev Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe,

- Družbene inovacije – izvedba 2. natečaja družbenih inovacij 2013

3. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2012

SKUP - Skupnost privatnih zavodov, ŠENT, ŠENTPRIMA ter Agencija za socialno ekonomijo so organizirali mednarodno konferenco "3. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2012", ki je bila 18 in 19. oktobra 2012 v Ljubljani (prostori Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13).

Letošnja konferenca je bila del projekta SEA - Social Economy Agency, ki  je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Udeležba je bila brezplačna, konference se je udeležilo preko 100 udeležencev in udeleženk iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške, Poljske, Belgije in Velike Britanije.

SLIKOVNO GRADIVO

Prenos mednarodne konference "3. Dnevi socialne ekonomije 2012" (spletna stran www.vzivo.si)

Mediji o konferenci (v pripravi)

DOKUMENTI

Zaključki konference (v pripravi)

Program konference

Prijavnica za konferenco

Program konference (angleški jezik)

POROČILO

V dveh dneh se je konference udeležilo več kot 120 udeležencev.

Častni pokrovitelj in uvodni govorec konference je bil dr. Gregor Virant, predsednik državnega zbora, ki je poudaril, da je socialni ekonomiji potrebno dati priložnost, saj je, kot je rekel, eden od načinov iskanja rešitev problemov družbe, s tem, ko v ospredje postavlja vrednote, kot so solidarnost, povezovanje in sodelovanje. Izvršni direktor ŠENT-a, mag. Nace Kovač je ob otvoritvi konference povedal, da ima socialno podjetništvo v Sloveniji že dolgo zgodovino in se ni začelo šele s sprejetjem zakona ter da lahko zmanjšuje brezposelnost, saj ustvarja delovna mesta za težje zaposljive.

Primož Šporar, strokovni direktor Skupnosti privatnih zavodov je prepričan, da imamo v Sloveniji veliko socialnih podjetnikov, da pa bi jih v bolj stimulativnem okolju lahko bilo še veliko več. »V tem tudi zaostajamo za tujino«, je še poudaril.

Letošnja konferenca je bila del projekta SEA - Social Economy Agency, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Cilj projekta SEA je razvoj inovativnega sistema, ki bo ranljivim skupinam omogočal vključitev v delo preko aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju socialne ekonomije in skupnega sistema za socialno in delovno vključevanje. Operativni cilji so: ustanovitev čezmejne agencije za promocijo socialne ekonomije, oblikovanje mreže različnih storitev za vključevanje in ustanovitev novih zaposlitvenih področij za socialna podjetja na okoljskem območju.

Tuji in domači strokovnjaki so v panelnem delu in delavnicah govorili o raznolikosti zaposlovanja, družbenih inovacijah, podpornemu okolju, zagonu socialnega podjetja, vplivu lokalnega okolja na socialno ekonomijo in zadružništvu. Ob koncu prvega konferenčnega dne so bile podeljene tudi nagrade za najboljšo družbeno inovacijo 2012, kar je bila letos novost. Za najboljša sta bila po oceni udeležencev in strokovne žirije izbrana kar dva projekta in sicer projekt Energetsko bogat dom, avtorja Marka Cerarja in projekt Zdrava juhica, ki ga je na natečaj prijavil Zavod Kalejdoskop, oziroma Irena Tomažin.

V času konference so za posebno popestritev programa poskrbeli člani ŠENT-a iz Nove Gorice in Ajdovščine ter čezmejna glasbena skupina The Free Tones. S svojimi prispevki so nedvomno dokazali, da bolezen ni ovira za ustvarjalnost.

Prvi dan so nam ŠENT-ovci predstavili projekt RE – GENERACIJA, v katerem so z dobrodelno akcijo spodbujali posameznike, da so svoja rabljena oblačila predali v ponovno uporabo. Na večernem dogodku konference so nam ta oblačila predstavili na več kot profesionalni modni reviji. Večer so zaključili že omenjeni The Free Tonesi, glasbena skupina, ki so jo, skupaj z uporabniki, ustanovili zaposleni iz C. S. M. All (Centro di salute mentale alto isontino integrato) iz Gorice (Italija). V njej nastopata tudi dva člana ŠENT-a, Luka Campolunghi ter Jani Mlekuž in deluje v smislu glasbene terapije.

V petek pa nas je zabavala gledališka skupina Odštekani talenti s predstavo Ambulanta doktorja za talente". V njej nam je avtor Andrej Volčič sporočil, da bolezen ne pozna izbrancev. Lahko se zgodi vsakemu.

Ob zaključku dvodnevnega dogodka je direktorica ŠENTPRIME, mag. Jana Ponikvar poudarila lastnosti uspešnega socialnega podjetnika, ki naj bo inovativen a hkrati realen, srčen ter spoštljiv do družbe in posameznika. Vsem udeležencem je želela pri tem veliko poguma in volje ter se poslovila z željo, da se spet srečamo naslednje leto, na 4. dnevih socialne ekonomije.

2. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2011

Dne 13-14. oktobra 2011 je v Hotelu Mons v Ljubljani potekala mednarodna konferenca "2. Dnevi socialne ekonomije 2011 - Financiranje in konkurenčnost socialne ekonomije", ki se jo je udeležilo 63 udeleženk in udeležencev.

ORGANIZATORJI

Dneve smo organizirali SKUP - Skupnost privatnih zavodov, ŠENT - Slovensko združenja za duševno zdravje, Dobra borza ter Premiki - zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma.

 

VSEBINE

Vsebinsko je bila konferenca nadaljevanje 1. dnevov socialne ekonomije iz leta 2010, vsebine pa so bile v letu 2011 osredotočene na financiranje socialne ekonomije, inovativne primere dobrih praks financiranja ter pomen konkurenčnosti za socialno ekonomijo. Prisotni so bili strokovnjaki iz Slovenije, Velike Britanije, Italije in Finske. 

GRADIVA

Task force for European Social Investment Facility - Heinz Karl Richter, JENLI, Velika Britanija

Making Good in Social Impact Investment - Heinz Karl Richter, JENLI, Velika Britanija

Trajnostni odtis bank pri financiranju socialne ekonomije - Gregor Sakovič, Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Spletna trgovina "Brez dobička - družbeno odgovorni nakupi" - Živa Avsenak, Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Socialni inovatorji prihodnosti - Tadeja Mesojedec, Mladinski ceh

NVO hranilnica - Goran Forbici, CNVOS

Dobra borza - Primož Šporar, SKUP - Skupnost privatnih zavodov

"Lahko zaokrožim?" - Gregor Sakovič, Brez dobička - inovativne družbene storitve d.o.o.

Izboljšanje dostopnosti preko izobraževanj v turizmu in turistična agencija za dostopni turizem - Dolore Kores, Premiki 

Povečanje konkurenčnosti gospodarstva z izobraževanji - Annagrazia Laura, La Cooperativa Sociale Integrata TANDEM, Italija

Inovativne rešitve v socialnem varstvu za povečanje konkurenčnosti - Lasse Takalo, Central Ostrobothnia University of Applied Sciences, Finska

Iz prakse novega socialnega podjetja - Dolores Kores, Premiki

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIKI

Povzetek evalvacijskih vprašalnikov

FINANČNO POROČILO

Udeležba je bila brezplačna. Udeležnci in udeleženke so prispevali prostovoljne kotizacije v skupni višini 75,00 EUR. Konferenco so podprli:

Zahvala v imenu organizatorjev,

     strokovni direktor SKUP - Skupnost privatnih zavodov

DRUGO

Program ter prijavnica

1. DNEVI SOCIALNE EKONOMIJE 2010

Dne 28. in 29. oktobra 2010 so v Ljubljani v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekali 1. Dnevi socialne ekonomije 2010.

Dneve sta organizirala ŠENT - Slovensko združenja za duševno zdravje in SKUP - Skupnost privatnih zavodov, udeležilo pa se jih je preko 150 udeležencev ter predavateljev iz 8 držav.

Na konferenci so bili sprejeti zaključki, slikovno gradivo in predstavitve predavateljev pa lahko najdete na spletni strani konference http://www.dnevi-socialne-ekonomije-2010.sent.si/.

Vsebine konference so bile osredotočene na socialno ekonomijo, več v programu konference, prijava pa je bila možna z izpolnitvijo prijavnice.

Financerji in partnerji

SKUP - skupnost privatnih zavodov.