Državni preventivni mehanizem

SKUP (kot naslednik Instituta Primus) tudi v letu 2015 sodeluje z Varuhom človekovih pravic pri izvajanju nalog in pooblastil po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.

Skupaj z varuhinjo človekovih pravic, njenimi sodelavci ter sodelavkami ter predstavnicami in predstavniki drugih nevladnih organizacij obiskujemo različne institucije, kot so zavodi za prestajanje kazni zapora, policijske postaje, domovi upokojencev, psihiatrične bolnice in nekatere druge, ki imajo zaprte oddelke. Namen nadzora je ugotoviti, kako je poskrbljeno za osebe, ki se nahajajo v teh institucijah in kakšne so bivanjske razmere v njih.

Več o vlogi nevladnih organizacij pri izvajanju nalog in pooblastil najdete v predstavitvi.

Pri izvajanju programa sodeluje pet strokovnih sodelavk in sodelavcev  SKUPa.

Čas izvajanja: 2009 -2015

Financerji in partnerji

SKUP - skupnost privatnih zavodov.