Mediacija in mirno reševanje sporov

Družba za mediacijo in reševanje sporov v okviru SKUP nudi:

1. osnovna in specializirana nadaljevalna mediacijska usposabljanja

2. pred-mediacijske in dejavnosti preprečevanja sporov, oceno stanja in analizo tveganj, nevtralno oceno spora ter oceno stroškov spora

3. vodenje mediacijskih postopkov

4. med-arb ter arb-med postopke

5. razvoj modelov upravljanja s spori za naročnike, gospodarske družbe, organizacije

6. organizacijo Dnevov mediacije kot osrednjega mediacijskega dogodka v Sloveniji

7. brezplačno elektronsko mediacijsko knjižnico in e-učilnico

 

Vse informacije so na voljo na www.mediacija.si

Financerji in partnerji

SKUP - skupnost privatnih zavodov.