Zrno zdravja

Promocija zdravja na delovnem mestu je skupek prizadevanj delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Zato je pomembno, kako je organizirano delo, kakšno je delovno okolje, kakšne spodbude uvaja delodajalec za zdrav način življenja in koliko vlagamo kot posamezniki v svoj osebnostni razvoj.

Pomociji zdravja je namenjen tudi projekt Zrno zdravja, ki ga izvajajo:

kot partner pa sodeluje tudi SKUP - Skupnost privatnih zavodov, saj projekt Zrno zdravja v letih 2015/2016 razširja ciljne skupine tudi na nevladne organizacije ter družbeno podjetništvo, kjer je varovanje zdravje izjemno pomembno.

Na portalu http://zrnozdravja.si lahko poiščete dobre zglede, priporočila, gibalne vaje in številna predavanja strokovnjakov, nekaj krajših anket in  test psihosocialnih tveganj, s katerim lahko izmerite klimo v vaši organizaciji. Zbrani so številni primeri dobrih praks, ki dokazujejo, da je mogoče za vsak vloženi evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, ustvariti oz. privarčevati vsaj 3 evre zaradi manjših stroškov izostajanja od dela.

Financerji in partnerji

Projekt Zrno zdravja v letih 2015/2016 podpira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.