EESO in zagovorništvo

SKUP v programu zagovorništva sodeluje pri oblikovanje evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih politik, predpisov in ukrepov.

 

Evropski ekonomsko socialni odbor - EESO

Primož Šporar je predstavnik slovenskih nevladnih organizacij v EESO v mandatu 2015-2020.

Spremljajte delo predstavnika slovenskih NVO v EESO.

 

LAS Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica 2014-2020

SKUP je ustanovni član Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica. Več o LAS.

 

Lobiranje

Primož Šporar je vpisan v imenik lobistov (št. 7) pri Komisiji za preprečevanje korupcije RS. Več o lobiranju.

Financerji in partnerji

Dejavnost zagovorništva se v okviru SKUPa izvaja iz lastnih sredstev.

Primož Šporar je kot član Evropskega ekonomsko socialnega odbora - EESO upravičen do povračila potnih stroškov in dnevnega nadomestila za čas udeležbe na sejah.

SKUP - skupnost privatnih zavodov.