Projekt Ctrl Alt EnterPrise - samozaposlovanje za družbeno integracijo ranljivih skupin

Ctrl+Alt+Enterprise

Ctrl+Alt+Enterprise- Samozaposlitev za socialno vključenost ranljivih ljudi je projekt Erasmusa+, ki ga sofinancira Evropska unija, namenjen pa je socialni integraciji in zaposlovanju prikrajšanih ljudi v občutljivih razmerah.

Vodilni partner je Azienda Socio Sanitaria No. 5 (AAS5), ki projekt izvaja v sodelovanju z:

Municipality of Pordenone - Ambito Urbano 6.5 (social services provider) - Italija
Soform Scarl - Italija
Social Cooperative Itaca - Italija
Mag Verona - Italija
Epralima - Escola Profissional do Alto Lima - Portugalska
Anatoliki S.A. - Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities - Grčija,

kot slovenski partner pa sodeluje SKUP.

Cilji

Projekt ima skupni cilj prispevati k izboljšanju politik, strategij in ukrepov na področju usposabljanja in vključevanja socialnega dela prikrajšanih ljudi skozi krepitev podjetniškega usposabljanja in samo-zaposlovalnega razvoja.

Udeleženci in cilji

Neposredni in posredni upravičenci projekta so:

- ranljivi v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, ki so že vključeni v upravljanje različnih socialnih in delovnih združenj.

- managerji in direktorji območnih socialnih služb, politikov in odločevalcev lokalnih oblasti in javne uprave

- predstavniki in delavci sindikatov in organizacij, ki so povezane z razvojem industrije, trgovine in sodelovanja

- izvajalci lokalnih storitev (poklicno izobraževanje, socialno sodelovanje, socialne in zdravstvene in ustanove, ter zavodi za zaposlovanje)

Dejavnosti

• Analiza obstoječih praks in zagotavljanje metodologije za analizo in vrednotenje motivov, stališč in veščin, potrebnih za začetek poslovanja•

• Analiza obstoječih praks in zagotavljanje metodologije za vrednotenje in izboljšanje kakovosti poslovne ideje in poslovnega načrta

• Opredelitev potrebnih tehničnih in strokovnih znanj, izdelava programa usposabljanja in učnih gradiv za delavce, ki naj bi načrtovali in mentorirali podjetniško aktivnost

• Priprava skupnega modela podpore in pomoč pri poslovnem zagon za prikrajšanih ljudi

• Izdelava načrta vrednotenja in vrednotenja rezultatov (modeli in eksperimentiranje).

Pričakovani učinek in dolgoročne koristi

Krepitev podjetništva kot priložnost za socialno-delovno vključenost prikrajšanih ljudi, istočasno pa tudi izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in podpornih programov, ki so namenjeni samozaposlitvi prikrajšanih ljudi.

Poleg tega je predviden srednje do dolgoročni vpliv v smislu učinkovitosti in uspešnosti povezovanja med oddelki za usposabljanje, vključenost in zaposlitev.

 

Vrednost projekta: 442.050 EUR

Trajanje projekta: januar 2016 - december 2018

Informacije: primoz.sporar@skup.si ter 041 684 182 (Primož Šporar)

 

PARTNERJI