I.D.E.A.S.

SKUP sodeluje v projektu I.D.E.A.S. - Inclusion.Diversity.Equality.Awareness.Success. (Launching Diversity Charters in Slovenia, Croatia and Romania), ki ga kot vodilni partner vodi Dobrovita d.o.o. in je sofinanciran s strani Evropske komisije, Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike, v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo.

CILJI

Glavni cilj projekta: razvoj, vzpostavitev nacionalnih Listin raznolikosti (t.i. Diversity Charters) v Sloveniji, Romuniji in na Hrvaškem ter pomoč pri implementaciji listine v organizacije.

Specifični cilji projekta:

  • Razvoj in vzpostavitev Listin raznolikosti v 3 državah ter spodbujanje izmenjave dobrih prakse ter izkušenj med različnimi deležniki.
  • Razvoj in izvedba izobraževalnega programa ter svetovanje pri vključevanju ter vodenju raznolikih zaposlenih v gospodarskem sektorju.
  • Razvoj in izvedba izobraževalnega programa ter svetovanje pri vključevanju ter vodenju raznolikih zaposlenih v javnem sektorju.
  • Ozaveščanje vseh zainteresiranih o prednostih zaposlovanja in vodenja raznolikih zaposlenih, o možnosti prostovoljnega pristopa k podpisu Listine raznolikosti v 3 državah ter promocija Listin.

Raznolikost namreč odpira alternativne načine razumevanja in ravnanja, ki pripomorejo k izboljšanju klime in odnosov v delovnem okolju, zdravja in varnosti delavcev, boljšim poslovnim rezultatom ter ugledu organizacij. Spodbuja ustvarjanje okolja, v katerem se vsakdo počuti koristnega in sprejetega.

PROJEKTNO PARTNERSTVO

Vodilni partner: Dobrovita d.o.o.

Partnerji:            

ŠENTPRIMA - Zavod za rehabilitacijo in izobraževanje

SKUP - Skupnost privatnih zavodov

HR PSOR - Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

NACS - National Agency for Civil Servants Romania

APSD - Agenda21

Forum for International Communications

Pridruženi partnerji:                       

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

ZIZRS - Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije

CNVOS - Center za informiranje, izobraževanje in razvoj nevladnih organizacij                                    

ZDS - Združenje delodajalcev Slovenije

IMS - Enterprendre pour la Cite (Francoska listina raznolikosti)

ČASOVNICA

Trajanje projekta: 01.1.2017 do 31.12.2018

INFORMACIJE

Za več informacij, se lahko obrnete na: Barbara Zupančič, koordinatorka projekta

e-naslov: raznolikost@dobrovita.com, tel.: 030 661 449

SKUP - skupnost privatnih zavodov.