Projekt Empublic

Empublic - Enhancing employment  and self-entrepreneurship of disadvantaged people throught better relationship between the public and private sectors 

Projekt Empublic - Krepitev zaposlovanja in samozaposlovanja prikrajšanih ljudi skoz boljši odnos med javnim in zasebnim sektorjem je bil prijavljen kot odziv na povabilo Evropske komisije Erasmus + K2 Italia (Strategic Partnersips and the field of education, training and youth).

Projektno partnerstvo

Glavni partner je SoForm (Pordenone, Italija).

V projektu sodeluje skupno 10 partnerjev iz Italije, Slovenije in Španije: SOFORM SCARL (IT) - vodilni partner, Občina San Vito Altagliamento (IT); EURICSE (IT); IRECOOP VENETO (IT); Ustanova Fundacija BIT Planota (SLO); SKUP - Skupnost privatnih zavodov (SLO); RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica (SLO); Fundación Escuela Andaluza de Economía Social (ES); ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA (ES); Ayuntamiento de SEVILLA (ES).

Cilji

Splošni cilj je prispevati k izboljšanju in posodabljanju politik, strategij in ukrepov za usposabljanje in socialno ter delovno vključenost oseb iz ranljivih ciljnih skupin.

Specifični cilj je povečati možnosti za usposabljanje, samozaposlovanje in zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin znotraj kreditnih služb, sporazumov in pogodb z javno upravo.

Rezultati

1. Izboljšana sposobnost javne uprave v procesu zunanjega izvajanja svojih storitev, da zagotovijo usposabljanje in zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin
2. Izboljšana zmogljivost za usposabljanje, svetovanjem in posredovanje delovnih mest za težje zaposljive osebe s strani poklicnega izobraževanja in lokalne storitve za delo in vključevanje
3. Povečanje možnosti za usposabljanje, samozaposlovanje in zaposlovanje izbranih oseb iz ranljivih ciljnih skupin

Aktivnosti

1. Analiza veljavne zakonodaje, standardnih postopkov in dobrih praks, ki se uporabljajo na področju javnih naročil in so namenjene spodbujanju podjetništva ter vključevanju oseb iz ranljivih ciljnih skupin v delovno okolje.

2. Analiza možnih področij za javne in zasebne skupne projekte za razvoj podjetništva oseb iz ranljivih ciljnih skupin.

3. Priprava in širitev predlaganih smernic za pripravo, dodeljevanje in upravljanje javnih prostorov in storitev z ustreznimi službami v različnih javnih organih.

Vrednost projekta in trajanje

Vrednost projekta: € 415.680,00

Trajanje projekta: september 2016 - avgust 2019

Informacije: primoz.sporar@skup.si ter 041 684 182 (Primož Šporar)

Financerji in partnerji

SKUP - skupnost privatnih zavodov.